Sorbenty

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tematyka
E-mail Print PDF

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia:
  • Surowce do produkcji sorbentów mineralnych
  • Sorbenty mineralne w energetyce
  • Otrzymywanie i zastosowanie węgli aktywnych i innych sorbentów organicznych
  • Synteza sorbentów z materiałów odpadowych
  • Modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów
  • Właściwości powierzchniowe i strukturalne sorbentów
  • Sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych
  • Zastosowanie sorbentów do oczyszczania ścieków, wód i rekultywacji terenów zdegradowanych
  • Wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym
  • Sorbenty w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym i innych branżach przemysłu
  • Sekwestracja CO2
  • Zagospodarowanie zużytych sorbentów
  • Zagadnienia społeczno-prawne związane z zastosowaniem sorbentów