Sorbenty

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Abstrakty i publikacje
E-mail Print PDF
Informacje:
Artykuły zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane:
 
1. W języku polskim, jako rozdział w monografii wydanej przez Wydawnictwo AGH.
 
2. W języku angielskim w tematycznym zeszycie czasopisma Mineralogia http://mineralogia.pl/ (lista B MNiSW – 15 pkt). Artykuły należy składać w terminie do 21 kwietnia 2017 r. poprzez stronę http://mineralogia.pl/EM_authors_info.html stosując się do wskazówek dla autorów zamieszczonych na stronie czasopisma.
W nazwie pliku proszę umieścić napis "Sorbenty Mineralne 2017.

okladka_min_pol
 
Autorzy samodzielnie podejmują decyzję, gdzie chcą opublikować artykuł. Jeden artykuł może być opublikowany w jednej z dwóch zaproponowanych form: w monografii lub w czasopiśmie Mineralogia.